بیوگرافی

رامتین کاکاوندی

زادۀ ۲۵ مرداد ۱۳۶۹ مقام دان، آهنگساز، پژوهشگر، نویسنده و نوازندۀ تنبور، دف، سه تار و تار .
موسیقی را با آموزش در نزد استاد سید خلیل عالی نژاد شروع کرد.
۱۰ ساله بود که فعالیت های خود را در جشنواره ها، اجراها و کنسرت های مختلف آغاز نمود:

جشنواره ها و کنسرت ها

جشنواره:

گروه نوازی:

اولین جشنواره تنبورنوازان سال ۸۱ گروه مستور (مقام برگزیده)
جشنواره آواها و نغمه های محلی سال ۸۲ گروه روچیار( مقام برگزیده)
جشنواره موسیقی جوان غرب کشور سال ۸۳ گروه نکیسا(مقام برگزیده)
اولین جشنواره موسیقی مقامی غرب کشور سال۸۶ گروه نکیسا(مقام اول)
جشنواره آواهای باستانی سال ۸۶ گروه روچیار(مقام برگزیده)
دومین جشنواره موسیقی محلی کشور سال ۸۷ گروه ققنوس(مقام برگزیده)
سومین جشنواره موسیقی زاگرس نشینان سال ۸۷ گروه ققنوس(مقام ویژه)
دومین جشنواره موسیقی غرب کشور سال ۸۹ گروه مستور(مقام برگزیده)
جشنواره موسیقی آبشار سال ۹۲ گروه روچیار(مقام برگزیده)

تکنوازی :

نخستین جشن فرهنگ و هنر صحنه سال ۸۷ در بخش رشته موسیقی (نفر برتر)
سومین جشنواره موسیقی محلی کشور سال ۸۸ در بخش دف نوازی(مقام دوم)
نخستین آزمون موسیقی باربد سال ۸۸ در بخش تارنوازی(مقام اول)
نخستین آزمون موسیقی باربد سال ۸۸ در بخش دف نوازی(مقام اول)
چهارمین جشنواره موسیقی کشور سال ۸۹ در بخش دف نوازی(مقام اول)
درجشنواره ملی جوان ایرانی سال ۸۹ در بخش تنبور نوازی(مقام اول)
دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان سال ۹۵ در بخش دف نوازی(مقام دوم)
دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان سال ۹۵ در بخش تنبور نوازی(مقام اول)

کنسرت :

کنسرت بیستون تا طاق بستان در بوشهر سال ۸۵ گروه ایاز
کنسرت به یاد خزان گرامیداشت استاد پرویز مشکاتیان سال ۸۷ گروه خزان(سرپرست و آهنگساز)
کنسرت موسیقی فولکلور کردی دَروَه ن سال ۹۳ گروه دروَن(سرپرست گروه و تنظیم کننده)
کنسرت *پس لرزه های دل* به جهت یاری زلزله زدگان کرمانشاه، در تهران ۱۳۹۶

کتاب ها و آلبوم ها

کتاب:

سال ۱۳۸۷ تفسیر و ترجمه کتاب، آقاسید نصرالدین خاموشی جیحون آبادی
سال ۱۳۹۰ تفسیر و ترجمه کتاب، عالی قلندر
سال ۱۳۹۳ کتاب، شیوه نوین آموختن دف از دوره مقدماتی تا دوره متوسطه
سال ۱۳۹۳ کتاب، مروارید مست بیداری، ۱۰ قطعه برای سه تار و تار
سال ۱۳۹۴ گردآوری کتاب، دیوان شاهرخ کاکاوند
سال ۱۳۹۵ کتاب، خوف دره خاموش، ۷ قطعه برای سه تار
سال ۱۳۹۵ کتاب، همزاد همرنگ هراس، دونوازی دف، دورۀ عالی (ژانر وحشت)
سال ۱۳۹۵ کتاب، هفتاد و دو مقام تنبور، آوانگاری مکتب تنبور صحنه

آلبوم :

سال ۱۳۹۳ آلبوم، پلی بسوی خورشید، در چارچوب موسیقی مقامی تنبور (دونوازی تنبور، دف و سازهای کوبه ای)
سال ۱۳۹۴ آلبوم تصویری، مکتب موسیقی تنبور صحنه (اجرای مقام های تنبور)
سال ۱۳۹۶ آلبوم، آمد ندید برفت، در چارچوب موسیقی ردیف ایران (دونوازی سه تار و تمبک)
سال ۱۳۹۶ آلبوم، یادگار روزگار تار، در چارچوب موسیقی ردیف ایران(دونوازی تار و تمبک)
سال ۱۳۹۶ آلبوم، مرنو، در چارچوب موسیقی کلاسیک (موسیقی ارکسترال)
سال ۱۳۹۶ آلبوم، ضرب آهنگ، در چارچوب موسیقی مقامی دف (دو نوازی دف)