جوایز

تندیس ها:


 

لوح تقدیر:

 

 

در تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۹ برای فرزند معنوی رامتین عزیز قلمی گردید
به قلم استاد سید خلیل عالی نژاد